Formålet med planarbeidet har vært å fortette i eksisterende boligfelt, utvide skoleområdet til Evjeskolene samt stenge fv. 312 for gjennomkjøring. I forslaget har også næringsområdet til Odde Sagbruk blitt avsatt til boligformål.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 31.03.2017. Merk med sak 15/154.

Hvis du ønsker dokumentene i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.