Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvidelse av byggeområder for boliger med tilhørende anlegg ved Solstad på Evje.

Planområdet ligger ved Otra, like nord for Arendalskrysset/Evje sentrum, som vist på bildet under:

kart - utklipp.jpg

Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget.

Plandokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Saksfremlegg og protokoll

Konsekvensutredning
ROS- analyse
Konseptskisse
Biorapport

Merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 02.09.2021.

Merk med sak 18/350.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie, tlf 48 13 40 30, e-post siv.lie@e-h.kommune.no