I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Vinbekken, planID 201402, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 15.12.2016, sak 120/16.

I henhold til Lov om stadnamn legges følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: Vinbekkvegen.

Formålet med planen er å tilrettelegge for inntil 60 nye sentrumsnære boenheter i Vinbekkenområdet på Evje.

Dokumenter:

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 13.02.2017. Merk med sak 14/445.

Eventuelle spørsmål til planen kan rettes til Evje og Hornnes kommune ved Siv Therese Kile Lie, Tlf: 48134030, siv.lie@e-h.kommune.no

kart-annonse_450x228[1].jpg