Kommunen har vedtaksmyndighet i saker der produksjonen er under 1 MW jf. vannressursloven § 24 annet ledd, og står for saksbehandlingen fram til kraftverket er satt i drift, eventuelt til søknaden er avslått.

Plandokumenter

Søknad om konsesjon for utbygging av Breistøl Minikraftverk

Merknader til søknad om konsesjon

Merknader til søknaden kan rettes til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 10.06.2019.
Hvis du ønsker søknaden i papirform kan du kontakte Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00, eller sende en e-post til: post@e-h.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Jordbrukssjef Inge Eftevand
Telefon: 905 17 089
E-post: inge.eftevand@e-h.kommune.no