Verksmoen ligger sør-vest for Evje sentrum og planområdet er på ca. 800 dekar. Planens hovedformål er tilrettelegging for sentrumsnær næringsbebyggelse.
 

Dokumenter i saken

 
Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig, innen 13. mars 2015, til:
 
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
eller

Merk med sak 12/609
 
Hvis du ønsker dokumentene tilsendt i papirformat så kan du kontakte Servicekontoret tlf: 37 93 23 00 eller e-post post@e-h.kommune.no.