Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kriterier/vilkår

  • Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.
  • Søker må være bosatt i Evje og Hornnes kommune.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.