Omkjøringsveien er smal og svingete, og bilister må kjøre sakte og forsiktig.

Den ordinære veien er stengt ved Klepslandbrua. Vi gjør regne med at den ordinære veien blir åpnet igjen i løpet av dagen. Ny informasjon kommer senere.

Du kan ringe kommunens vakt på telefonnr 906 39 570 for nødvendig informasjon, eventuelt politi på 02800. Ved fare for liv og helse ringer du 113.