Det har i løpet av natt til mandag kommet nye nedbørsmengder. Nedbørstoppen ser nå ut til å være på hell, men vannstanden er fortsatt høy og vassdragene går store.

Kommunen har ikke fått melding om noen alvorlige hendelser i kommunen med fare for liv og helse, som følge av værsituasjonen. Strømnettet fungerer, mobilnettet fungerer, det kommunale vann- og avløpsnett fungerer. Fremkommeligheten i sentrale strøk av kommunen fungerer.

Flere veier i området er imidlertid stengt eller har redusert fremkommelighet så kjør forsiktig. (Se trafikkmeldinger på vegvesen)


Nyttige lenker til informasjonssider om situasjonen i kommunen og landsdelen.

Trafikkmeldinger:
https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=58.54208&long=8.18644&zoom=8&listView=false

Livenyheter fra fvn.no:
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/n8P7J/Folg-uvaret-i-vart-livestudio

Flom og skredvarsel fra Varsom.no:
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Aust-Agder/Evje%20og%20Hornnes/

Energi/ strømstans:
https://www.aenett.no/stromstans/?appid=3c4bc65ca36241efb2e76433da7f5172

Vakttelefoner kommune og nødetater:
http://www.e-h.kommune.no/vakttelefoner.393686.no.html

Politilogg for Agder:
https://twitter.com/politiagder