Vi gjør oppmerksom om at selv om en elevplass sies opp midt i semesteret, må man betale for hele semesteret.