Lærlingsamling 280820 - Setesdal opplæringskontor red_800x500.jpg
Foto: Evje og Hornnes kommune

Disse 12 var med på oppstartssamlingen for lærlinger på fredag. Kullet for 2020/2021 er på 15 stykker, men tre kunne ikke møte denne dagen. Fra venstre foran: Mikele Fitsum Girmay, Anette Werdal, Yuppaporn Nilsen, Kylian Van Der Raid, Poesi Paw, Oddmund Åmli Karlsen. Fra venstre i midten: Fra Setesdal opplæringskontor, Maria Gundine Berås Homdal, Mikaela Derksen, Ane Marie Karlsen Landberg, Stig Sørhaug. Fra venstre bakerste rad: Katherine Andrea Ulloa, Helene Brattland og Amalie Gjørup Johnsen.

Alle lærlingene skal nå starte på sin læretid, noen for de neste to årene og andre for ett år. Alle har fått læreplass enten i en av setesdalskommunene, eller i en medlemsbedrift av Setesdal opplæringskontor. 

Setesdal opplæringskontor har læreplasser innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT, gjenvinningsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har nå til sammen 43 lærlinger fordelt i Setesdal.

Ønsker du å lese mer om opplæringskontoret, kan du se nettsiden deres her.
Du finner dem også på Facebook.

Vi ønsker lærlingene lykke til i arbeidslivet!