Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptenning av ild utendørs

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.

Målgruppe


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det skal gis melding til brannvesenet over telefon dersom du skal brenne hageavfall eller gjøre opp et St. Hansbål. I forbindelse med flatebrenning mv. knyttet til jordbruks- og skogbruksvirksomhet må det sendes melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Det skal utarbeides planer for gjennomføringen, og brannvesenet avgjør hvorvidt de ønsker å se planene.

Telefonummeret til lokal vakttelefon for Setesdal brannvesen IKS er 916 69 104.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Brannvesenet har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet


___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Brannvesen IKS
Telefon:37 93 32 46
Epost:post@sb-iks.no
Postadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje
Besøksadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje

Andre opplysninger