Ordfører

Ordførerbilde av Svein Arne Haugen tatt rett etter kommunestyremøtet der han ble valgt til ordfører. 10.10.19.
Ordfører Svein Arne Haugen, Ap.

​Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant. Ordføreren og varaordføreren velges av kommunestyret for fire år av gangen. Evje og Hornnes kommune har ordfører på heltid.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

  • Å være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • Å representere kommunen ved ulike anledninger
  • Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon
  • Å være tilgjengelig for kommunens innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse
  • Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid

Varaordfører

Bilde av varaordfører Finn Bjørn Rørvik tatt ifm det konstituerende kommunestyremøtet 10.10.19
Varaordfører Finn Bjørn Rørvik, H.

Varaordfører Finn Bjørn Rørvik (H) er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende.