Ordfører

Ordfører Bjørn Ropstad

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant. Ordføreren og varaordføreren velges av kommunestyret for fire år av gangen. Evje og Hornnes kommune har ordfører på heltid.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

  • Å være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • Å representere kommunen ved ulike anledninger
  • Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon
  • Å være tilgjengelig for kommunens innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse
  • Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid

Varaordfører

Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp) er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende.

Lars Reidar Vasland varaordfører
Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp).