Uke 44

Tirsdag 2. november

Møte i partsutvalget
Møte i formannskapet
Statusmøte Evjemoen Næringspark
Nedlegging av grunnstein Byggmax

Onsdag 3. november

Møte med Evjemoen Næringspark

Torsdag 4. november

Setesdalskonferansen i regi av Setesdal interkommunalt politisk råd

Lørdag 6. november

Middag med fylkestingsgruppa Arbeiderpartiet

Uke 45

Mandag 8. november

Møte med kommunedirektør om innkalling til kommunestyret

Tirsdag 9. november

Kompetansepilotsamling med fylkeskommunen og distriktskommunene på Evjemoen Kino & Scene
Medlemsmøte Evje og Hornnes Arbeiderparti

Onsdag 10. november

Møte angående organisering av Otra vannområde

Torsdag 11. november

Møte i plan- og byggekomité Evje barneskule

Fredag 12. november

Middagssamling for de involverte i arbeidet med koronavaksinasjonsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

Uke 46

Mandag 15. november

Møte med kommunedirektør om innkalling formannskap
Fagseminar krypsiv i Setesdal
Partiskolen Arbeiderpartiet

Tirsdag 16. november

Næringslivsmøte i regi av Evje og Hornnes sparebank

Onsdag 17. november

Ordførerforum i Setesdal interkommunalt politisk råd
Møte med NVE om utbygging av Syrtveitfossen
Folkemøte om utbygging av Syrtveitfossen

Torsdag 18. november

Kommunestyremøte

Fredag 19. november

Møte ang. organisering av Tovdal vannområde
Offisiell åpning av rundkjøring rv. 9

Uke 47

Mandag 22. november

Styremøte i Setesdal interkommunalt politisk råd

Tirsdag 23. november

Styremøte i Setesdal interkommunalt politisk råd

Torsdag 25. november

Beredskapsdag Evje og Hornnes kommune
Toppledermøte Klimapartner Agder

Fredag 26. november

Eiermøte Agder Energi

Det tas forbehold om endringer i programmet. Dersom du ønsker mer informasjon om et arrangement, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor.

Kontaktinformasjon

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

T: 37 93 23 00
E: post@e-h.kommune.no