Administrativ organisering

Evje og Hornnes kommune er organisert i en flat struktur med 9 enheter med hver sin enhetsleder. Administrasjonssjefen har en ledergruppe som i tillegg til administrasjonssjefen består av økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.

Organiseringen fremgår av organisasjonskartet.

Organisasjonskart for Evje og Hornnes kommune

Administrasjonssjefen og hans ledergruppe

Frantz Are Nilsen er administrasjonssjef i Evje og Hornnes kommune.
Administrasjonssjef er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i henhold til delegeringer gitt av kommunestyret.
Administrasjonssjefen har en ledergruppe som i tillegg til administrasjonssjef består av økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.
 

Kontaktinformasjon

Administrasjonssjef Frantz Are Nilsen
Telefon: 404 16 565
E-post: frantz.are.nilsen@e-h.kommune.no

Økonomisjef

Anne Sofie Hornnes
Telefon: 957 39 153
E-post: anne.sofie.hornnes@e-h.kommune.no

Personalsjef

Dag Haugland
Telefon: 901 56 912
E-post: dag.haugland@e-h.kommune.no

Rådgiver oppvekst

Line Håberg Løvdal
Telefon: 913 64 956
E-post: line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no

Rådgiver helse og omsorg

Katrine Lindtveit Homdrum
Telefon: 945 05 566
E-post: katrine.homdrum@e-h.kommune.no

Helse og familie

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Sigmund Olav Syrtveit
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no

Psykisk helse og rus

Avdelingsleder Ragnhild Rosseland
Telefon: 988 61 835
E-post: ragnhild.rosseland@e-h.kommune.no

Habilitering

Avdelingsleder Siv Erna Berntsen
Telefon: 900 43 175
E-post: siv.erna.berntsen@e-h.kommune.no

Helsestasjonen

Avdelingsleder Mari Haugen Abusland
Telefon: 488 95 053
E-post: mari.haugen.abusland@e-h.kommune.no

Flyktningtjenesten

Avdelingsleder Berit Hauan
Telefon: 951 32 351
E-post: berit.hauan@e-h.kommune.no

Pleie og omsorg

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Hallstein Homdrum
Telefon: 951 02 799
E-post: hallstein.homdrum@e-h.kommune.no

Evjeheimen

Avdelingsleder Signe Telhaug
Telefon: 957 39 174
E-post: signe.telhaug@e-h.kommune.no

Hornnesheimen

Avdelingsleder Bjørn Harald Hagen
Telefon: 945 34 129
E-post: bjorn.harald.hagen@e-h.kommune.no

Åpen omsorg

Avdelingsleder Ellen Karin Rosseland
Telefon: 913 49 727
E-post: ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no

Kultur

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Maya Hjertholm
Telefon: 992 47 307
E-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Avdelingsleder Linda Evensen
Telefon: 959 91 849
E-post: linda.evensen@e-h.kommune.no

Drift og forvaltning

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Torgeir Hodne
Telefon: 906 39 570
E-post: torgeir.hodne@e-h.kommune.no

Barnehage

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kristin Vasvik Håland
Telefon: 482 14 317
E-post: kristin.vasvik.haland@e-h.kommune.no

Hornnes barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Solveig Nystøl Moi
Telefon: 901 76 277
E-post: solveig.nystøl.moi@e-h.kommune.no

Evje barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Erlend Hunshamar
Telefon: 917 17 510
E-post: erlend.hunshamar@e-h.kommune.no

Evje ungdomsskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kjell Hansen
Telefon: 911 77 079
E-post: khansen@e-h.kommune.no

Lokalmedisinske tjenester

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Ellen Benum
Telefon: 908 76 466
E-post: ellen.benum@e-h.kommune.no