Administrativ organisering

Evje og Hornnes kommune er organisert i en flat struktur med 9 enheter med hver sin enhetsleder. Kommunedirektøren har en ledergruppe som i tillegg til kommunedirektøren består av økonomisjef, personalsjef, avdelingsleder serviceavdeling, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.

Organiseringen fremgår av organisasjonskartet.

Oppdatert organisasjonskart 2019

Kommunedirektøren og hans ledergruppe

Frantz Are Nilsen er kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune.
Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i henhold til delegeringer gitt av kommunestyret.
Kommunedirektøren har en ledergruppe som i tillegg til kommunedirektøren består av økonomisjef, personalsjef, avdelingsleder serviceavdeling, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.
 

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør Frantz Are Nilsen
Telefon: 404 16 565
E-post: frantz.are.nilsen@e-h.kommune.no

Økonomisjef

Anne Sofie Hornnes
Telefon: 957 39 153
E-post: anne.sofie.hornnes@e-h.kommune.no

Personalsjef

Dag Haugland
Telefon: 901 56 912
E-post: dag.haugland@e-h.kommune.no

Avdelingsleder serviceavdeling

Astrid L. Andersen
Telefon: 410 49 898
E-post: astrid.andersen@e-h.kommune.no

Rådgiver oppvekst

Line Håberg Løvdal
Telefon: 913 64 956
E-post: line.haberg.lovdal@e-h.kommune.no

Rådgiver helse og omsorg

Katrine Lindtveit Homdrum
Telefon: 945 05 566
E-post: katrine.homdrum@e-h.kommune.no

Helse og familie

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Sigmund Olav Syrtveit
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no

Psykisk helse og rus

Avdelingsleder Ragnhild Rosseland
Telefon: 988 61 835
E-post: ragnhild.rosseland@e-h.kommune.no

Habilitering

Avdelingsleder Siv Erna Berntsen
Telefon: 900 43 175
E-post: siv.erna.berntsen@e-h.kommune.no

Helsestasjonen

Avdelingsleder Mari Haugen Abusland
Telefon: 488 95 053
E-post: mari.haugen.abusland@e-h.kommune.no

Flyktningtjenesten

Avdelingsleder Martijn van Rooij
Telefon: 900 61 938
E-post: martijn.van.rooij@e-h.kommune.no

NAV

Avdelingsleder Anne Tordis Skjeggedal
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.evje.og.hornnes@nav.no

Pleie og omsorg

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Hallstein Homdrum
Telefon: 951 02 799
E-post: hallstein.homdrum@e-h.kommune.no

Evjeheimen

Avdelingsleder Ellen Karin Rosseland
Telefon: 913 49 727
E-post: ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no

Hornnesheimen

Avdelingsleder Signe Telhaug
Telefon: 957 39 174
E-post: signe.telhaug@e-h.kommune.no

Hjemmetjenesten

Avdelingsleder Hege Haukom
Telefon: 977 68 180
E-post: hege.haukom@e-h.kommune.no

Kultur

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Maya Hjertholm
Telefon: 992 47 307
E-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Avdelingsleder Linda Evensen
Telefon: 959 91 849
E-post: linda.evensen@e-h.kommune.no

Drift og forvaltning

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Torgeir Hodne
Telefon: 906 39 570
E-post: torgeir.hodne@e-h.kommune.no

Barnehage

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kristin Vasvik Håland
Telefon: 482 14 317
E-post: kristin.vasvik.haland@e-h.kommune.no

Hornnes barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Solveig Nystøl Moi
Telefon: 901 76 277
E-post: solveig.nystol.moi@e-h.kommune.no

Evje barneskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Erlend Hunshamar
Telefon: 917 17 510
E-post: erlend.hunshamar@e-h.kommune.no

Evje ungdomsskule

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kjell Hansen
Telefon: 911 77 079
E-post: khansen@e-h.kommune.no

Lokalmedisinske tjenester

Informasjon om enheten.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Ellen Benum
Telefon: 908 76 466
E-post: ellen.benum@e-h.kommune.no