Dølen Hotel

Dølen Hotel

Adresse: Thorvald Haavardstads veg 3, 4735 Evje
Telefon: 37 93 39 00
E-post: post@dolenhotel.no
Nettside: www.dolenhotel.no

Evje Folkehøgskole

Evje folkehøgskole

Evje Folkehøgskole tilbyr overnatting i perioder uten skoledrift.
Mellom mai og midten av august leier de ut skolens rom til overnatting og eventuelle andre arrangementer. 

Adresse: Jørgen Løvlands veg 7, 4735 Evje
Telefon: 37 40 05 55
E-post: post@evjefhs.no
Nettside: www.evjefhs.no

Evje Park Apartments

Evje Park

Adresse: Bjoråvegen 4, 4735 Evje
Telefon: 48 46 33 33
E-post: epareception@gmail.com
Nettside: www.evjepark.no

Evjetun

Evjetun

Adresse: Setesdalsvegen 1055, 4735 Evje
Telefon: 37 93 01 63
E-post: post@evjetun.no
Nettside: www.evjetun.no

Fennefoss camping

Fennefoss camping

Adresse: Fennefossvegen 40, 4735 Evje
Telefon: 41 73 99 92
E-post: fennefosscamping@gmail.com
Nettside: fennefosscamping.com

Kilefjorden camping

Kilefjorden camping

Adresse: Ivelandsvegen 2, 4737 Hornnes
Telefon: 40 54 36 63
E-post: info@kilefjorden.com
Nettside: www.kilefjorden.no

Hornnes camping

Hornnes camping

Adresse: Stasjonsvegen 20, 4737 Hornnes
Telefon: 37 93 03 05 
E-post: post@hcamp.no
Nettside: www.hcamp.no

Mineralparken

Mineralparken camping

Adresse: Mineralvegen 1, 4735 Evje
Telefon: 37 93 13 10
E-post: post@mineralparken.no
Nettside: www.mineralparken.no

Odden camping

Odden camping

Adresse: Verksvegen 6, 4735 Evje
Telefon: 37 93 06 03
E-post: oddencamping@gmail.com
Nettside: oddencamping.no

Oddestemmen camping

Oddestemmen camping

Adresse: Oddestemmen 3, 4735 Evje
Telefon: 37 93 01 61 / 95 85 98 24
E-post: camping@oddestemmen.com
Nettside: www.oddestemmen-camp.no

TrollAktiv Adventure Park

Troll Aktiv

Adresse: Syrtveit 4, 4735 Evje
Telefon: 37 93 11 77
E-post: post@trollaktiv.no
Nettside: trollaktiv.no