Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles i henhold til Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Ved tapt/mistet parkeringskort

Har du mistet eller blitt frasjålet ditt parkeringskort må du melde dette til politiet for å motta et nytt parkingskort for funksjonshemmede. 
Fyll ut skjemaet: Parkeringskort for forflytninghemmede - tap av kort og send det inn til Servicekontoret.