Andre sentrale planer, budsjett og økonomiplan, års- og tertialrapporter publiseres også her.

Plandokumenter

A

Alkoholpolitiske retningslinjer for kommunene i Setesdal - 2020-2023

B

D

Digitaliseringsstrategi Setesdal 2019-2025

E

Eierskapsmelding 2019 - 2023

F

H

I

K

P

S

Spesialisering i allmennmedisin Evje og Hornnes kommune - generell utdanningsplan 2023

T