Planprogrammet ligger til gjennomsyn på kommunens Servicekontor og på kommunens nettside: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer 2018 - 2028 (PDF, åpnes i nytt vindu). 

Høringsfristen settes til 17. august 2018.

Alle interesserte kan komme med innspill og synspunkter på hvordan planarbeidet er tenkt, før planprogrammet endelig fastsettes. Innspillene sendes skriftlig til Evje og Hornnes kommune. Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på e-post post@e-h.kommune.no