Opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-7. Består av sju medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Behandler plan- og byggesaker som ikke er delegert til administrasjonen. Er også tillagt oppgaven som fast utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningsloven § 9-1. Valgt av kommunestyret i møte 10.10.2019, PS 49/19. Navn på utvalg endret fra plan- og bygningsrådet i samme møte, PS 71/19.

Medlemmer

Medlemmer Parti     Varamedlemmer Parti
Jan Oddvar Rysstad, leder Ap   1. Kristin Erstad H
Cecilie Kyllingstad V   2. May-Britt Hegghaug Ap
Grethe Nygaard Ap   3. Egil Arne Kvitne Ap
Alf Morten Tallaksen Ap   4. Kittil Barstad V
      5. Line Fossheim Ap
      6. Kirsten Abusland Ap
         
Søren G. Hodne Sp   1. Olav Andreas Erdvig Frp
Alf Egil Kjebekk, nestleder KrF   2. Tove Tellefsen Sp
Ellen Cecilie Møllen KrF   3. Kristian Engesland KrF
      4. Astrid Gangstø Røykenes KrF
      5. Nils Gjermund Østerhus Sp
      6. Gry Refsnes Sp
      7. Rune Telhaug KrF
      8. Torhild Hornnes Sp