Pleie- og omsorgsenheten er økonomisk og faglig ansvarlig for følgende tjenester:

  • Langtidsopphold i sykehjem
  • Korttidsopphold i sykehjem
  • Avlastningsopphold i sykehjem
  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp
  • Ambulerende vaktmester
  • Omsorgsbolig
  • Middagsombringing