Arbeiderpartiet (8), Høyre (2), Venstre (2), Kristelig Folkeparti (5), Senterpartiet (3) og Fremskrittspartiet (1). Alle disse partiene har egne lokallag i kommunen.

Evje og Hornnes Arbeiderparti

Partileder: Britt Ingrid Andersen
Telefon: 971 51 146
E-post: britt.i.andersen@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes Høyre

Partileder: Finn Bjørn Rørvik
Telefon: 906 89 277
E-post: finn.bjorn.rorvik@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes Venstre

Partileder: Glenn Cato Christensen
Telefon: 
E-post: glenn.cato.christensen@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes KrF

Partileder: Morten Haraldstad
Telefon: 926 91 189
E-post: morten.haraldstad@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes Senterparti

Partileder: Søren Gotthard Hodne
Telefon: 915 67 534
E-post: soren.g.hodne@e-h.kommune.no
 

Evje og Hornnes FrP

Partileder: Olav-Andreas Erdvig
Telefon: 901 67 067
E-post: olav.a.erdvig@e-h.kommune.no
 

Rødt Setesdal

Partileder: Isaac Hasseldal Daasnes
Telefon: 476 89 377
E-post: isaac@daasnes.com
 

Evje og Hornnes SV

Partileder: Håvard Pedersen Flattum
Telefon: 976 31 531
E-post: haavardf7@hotmail.com