Postliste

Evje og Hornnes kommune publiserer postliste på internett (åpnes i ny fane). 
 

 Illustrasjonsbilde postliste

Innsynskrav

Innsynskrav sender du direkte fra postlisten. Arkivet vil da få en e-post slik at de kan vurdere innsynskravet. 

Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggerne sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gir mulighet til å kontrollere og påvirke kommunen sin virksomhet. Du kan be om innsyn i dokument som er unntatt offentlighet.  

Evje og Hornnes kommune praktiserer meroffentlighet, og kan gi innsyn etter at opplysninger underlagt taushetsplikt er sladdet bort. Om en må sladde så mye at det resterande gir et misvisende bilde av innholdet, eller at de sladda opplysningene utgjør det meste av dokumentet, kan en likevel nekte innsyn.

Vær klar over at ved enkelte tilfelle har kommunen ikke mulighet til å offentliggjøre dokument (ifølge lovverket), mens det i andre tilfeller skal vurderes.

Finner du ikke det du leter etter?

Om du ikke finner saken din, kan det ha flere årsaker:

  • Er saken din fra tilbake i tid? Da kan den ha blitt fjernet frå Innsyn. Du har likevel mulighet til å be om innsyn. Kontakt Servicekontoret for hjelp.
  • Personalmapper og elevmapper ligger ikke på Innsyn. Du kan likevel ha mulighet til å be om innsyn.

Kontakt Servicekontoret på tlf. 37 93 23 00 eller på e-post post@e-h.kommune.no for hjelp. 

Mer informasjon

For mer informasjon se Innsynsrett i offentlige dokumenter (åpnes i ny fane).
Se også Rettleiar til offentleglova (åpnes i ny fane) som er utarbeidet av  Justis- og politidepartementet.