Makspris foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling fra 1.1.2021:
100 % plass: kr. 3 230,-
80 % plass: kr. 2 584,-
60 % plass: kr. 1 938,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.

Gratis kjernetid

Alle  2, 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med redusert inntekt har etter søknad rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Foreldre må søke om gratis kjernetid. Fra 1. august 2020 er denne inntektsgrensen satt til 566 100 kr.
 
For å få redusert foreldebetaling på fakturaen fra og med august 2020, må søknaden sendes kommunen innen 13.8.2020. Søknad sendes på fastsatt skjema.

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldre må søke om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Det må søkes hvert barnehageår

Det må søkes på nytt hvert barnehageår om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
NB! For at redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid skal bli registrert fra august for nytt barnehageår må søknad være kommunen i hende innen 13. august. 

For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.