Foreldrebetaling

Fra og med 1. august 2022 er nasjonal makspris fastsatt til kroner 3050,- per måned.

Enhet for barnehage tilbyr tre, fire og fem dagers plass.

 

Satser for foreldrebetaling fra 01.08.2022

Fulltidsplass / fem dager 80% plass / fire dager 60% plass / tre dager
kr. 3050 per måned kr. 2440 per måned kr. 1830 per måned

 

Kostpenger i enhet for barnehage

Fulltidsplass / fem dager 80% plass / fire dager 60% plass / tre dager
kr. 300 per måned kr. 240 per måned kr. 180 per måned

Ny søskenmoderasjon

Enhet for barnehage: Det blir gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med andre barn.

Babuschka barnehage: Det er 50% søskenmoderasjon fra og med andre barn.

Gratis kjernetid

Fra 01.august 2022 er inntektsgrensen for gratis kjernetid kr. 598.825. Gratis kjernetid gir rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen hver uke.

Ordningen gjelder uavhengig av om barnet har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på gratis kjernetid, har krav på gratis kjernetid 20 timer uavhengig av størrelsen på barnehageplassen.

Dersom noen velger å bare benytte de 20 timene, er tilbudet gratis.

 

Foreldre må søke om gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 
Foreldre må søke om redusert foreldrebetaling.

Slik søker du

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling gjøres via foresattportalen.
 

Det må søkes hvert barnehageår

Det må søkes på nytt hvert barnehageår om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.