Makspris foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling fra 01.08.2019:
100 % plass: kr. 3040,-
80 % plass: kr. 2432,-
60 % plass: kr. 1824,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.

Gratis kjernetid

For 2, 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 548 500,- fra 1.8.2019 har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke etter søknad.
 

Redusert foreldrebetaling

I 2019 vil husholdninger med lavere inntekt enn 548 500,- ha rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. 
 

Det må søkes hvert barnehageår

Det må for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid søke på nytt hvert barnehageår. 

NB! Hvis redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid skal bli registrert for august måned så må søknad være kommunen i hende 1. august 2019.

Søknadsskjema

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
 

For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside.