• Gebyrregulativ drift  Gebyrer for vann- og avløp, renovasjon, slamtømming, feiing og husleietakster for eldreboliger.

Lovdata: Lokale forskrifter

På lovdata.no kan du se oversikt over lokale forskrifter for Evje og Hornnes kommune.