• Gebyrregulativ drift  Gebyrer for vann- og avløp, renovasjon, slamtømming, feiing og husleietakster for eldreboliger.