Situasjonen:

  • En person fikk påvist koronasmitte tirsdag 6. oktober.
  • To personer fikk påvist koronasmitte onsdag 7. oktober.
  • De to siste er familiemedlemmer av den første.

Totalt 140 satt i karantene fra tirsdag til onsdag (se tidligere publisert artikkel). De fleste av disse satt i karantene og avventet prøvesvar fra familiemedlemmene. Disse svarene har nå kommet og to av disse var som sagt positive. Dette innebærer at fra torsdag 8. oktober er ingen lenger i avventende karantene i barnehagen eller på barneskolen, og disse vil gå tilbake til ordinær drift fra torsdag morgen. (Merk: i etterkant av dette fikk Evje og Hornnes kommune enda et positivt testresultat. Dette førte til at en klasse på Evje barneskole er i avventende karantene fram til testresultater foreligger torsdag 8. oktober. Alle som skal i karantene er blitt kontaktet.)

Setesdal videregående skole avdeling Hornnes er som skole ikke berørt. Enkeltelever som har hatt nærkontakt med smittede personer vil selvsagt uansett settes i karantene. Disse blir kontaktet. (Merk: i etterkant av dette fikk Evje og Hornnes kommune enda et positivt testresultat. Dette førte til at en klasse på Setesdal vidaregåaende skule avd Hornnes er i avventende karantene fram til testresultater foreligger torsdag 8. oktober. Alle som skal i karantene er blitt kontaktet.)

Videre tiltak:

  • På ungdomsskolen og på voksenopplæringen sitter en rekke elever og lærere nå i karantene. På grunn av dette vil Evje ungdomsskole og Evje og Hornnes voksenopplæring stenges inntil videre og elevene vil få hjemmeundervisning. Dette vil opprettholdes inntil 18. oktober.
  • I tillegg er et fotballag i Otra Idrettslag satt i karantene sammen med sin trener.

Den enkelte vil få melding i forhold til karantene. Alle som skal i karantene er pr. onsdag kveld kontaktet. 

Generell informasjon om korona:
Vi minner om at alle som er i karantene og som får symptomer, skal teste seg.
Du finner informasjon om covid-19, symptomer, karantene, testing og mye mer på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no