Ei rekke tiltak blei utvikla og prøvd ut i løpet av perioden, og dei fleste vil også vidareførast i etterkant av prosjektperioden, og koordineres av ruskoordinator.

Sluttrapport Prosjekt psykisk helse og rus i Setesdal

Prosjektgruppe

Johanne Warberg Lavold     
Prosjektleiar 
Gunn Helene Neset
Prosjektmedarbeidar
Silje Rygnestad Nesvåg
Psykolog i Valle og Bykle
Kathrine Hovet
Leiar NAV Bygland
Anne-Brit Dræge
Rådgjevar KPH / Avdelingssjef Aust-Agder DPS SSHF
Kjersti Plathe
Tenesteleiar helse Bygland
Frode Verpe
Kommunikasjonssjef Bykle kommune
Sigmund Olav Syrtveit
Leiar helse og familie Evje og Hornnes