Åpningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 20.00
Fredag kl. 8.00 - 15.30

Lavterskeltilbud

Tjenesten er et lavterskeltilbud for deg over 18 år og som bor hjemme med psykiske lidelsese og/eller rusrelaterte problemer. Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. Tilbudet du får, avhenger av hvor alvorlig din situasjon er og hva som skal til for at du skal få en bedre hverdag. 

Du kan ta kontakt selv, via fastlegen, via henvisning fra spesialisttjenesten eller andre. 

Du må søke om tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/psykisk helse og rus for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du søker via skjemaet "Søknad om helse- og omsorgstjenester"

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.