Varsling av kriseteamet skjer via kommunen eller politiet.