Lovfestet rådgivende organ for personer med funksjonsnedsettelse hjemlet i kommuneloven § 5-12. Skal, i henhold til Forskrift om medvirkningsordninger av 17.6.2019 - 727, sikres mulighet for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som angår dem. Består av fem medlemmer oppnevnt av kommunestyret i møte 31.10.2019, PS 66/19.

Medlemmer

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
Cecilie Kyllingstad (V), leder Finn Bjørn Rørvik (H)
Grethe Nygaard (Ap), nestleder Svein Arne Haugen (Ap)
Vegard Moi Gunn Alice Brustad
Margrethe Horrisland Sigrunn Horrisland
Geir Daasvatn Anne Grethe Butveit