Etter 12 år som Rådmann i Evje og Hornnes kommune har Jens Arild Johannessen sagt opp sin stilling. Han begynner i tilsvarende stilling i Kvinesdal kommune 1. august.

Ordfører Bjørn A. Ropstad takker Johannessen for svært godt arbeid med å lede driften av Evje og Hornnes kommune alle disse årene, og for det gode samarbeidet med det politiske nivå.

- Vi beklager å miste en så god leder, og gratulerer samtidig Kvinesdal kommune med et godt valg. Så vil Evje og Hornnes nå sette i gang med en god prosess for å rekruttere en ny dyktig øverste administrativ leder for organisasjonen, sier Ropstad.

Det er kommunestyret som ansetter øverste administrativ leder, og formannskapet har bedt administrasjonen om å legge frem forslag til prosess til førstkommende kommunestyremøte 3. mai.

DSC_0168_redigert_200x289.jpg
Rådmann Jens Arild Johannessen