Målgruppe er barn i alderen 4-5 år i barnehagen og deres foreldre/foresatte, og barn i 1.og 2.trinn og deres foreldre/foresatte.

Denne uka fikk barn og foreldre i målgruppa med seg lesebag med bøker til hjemlån. I lesebagen er det også veiledningsmateriell til foreldre. Lesebag og bøker er til hjemlån fram til uke 4 2022. Veiledningsmateriellet kan foreldre beholde.

Les mer om Leseprosjektet READ Agder her. 

READ Agder - utlån av lesebag.jpg
Kjell Syvertsen i Oddeskogen barnehage har nettopp fått lesebagen fra leder i enhet for barnehage, Jannicke Bakke. Foto: Evje og Hornnes kommune

READ Agder - EBSK (3) - Frida Fossan Kjetså og mamma Gry Fossan.JPG
Evje barneskule inviterte foreldre til informasjonsmøte om READ Agder. Her fikk alle utdelt lesebag. På bildet ser du Frida Fossan Kjetså og mamma Gry Fossan. Foto: Evje og Hornnes kommune