Under barmarksperioden i 2018 vil det bli registrering av naturtypen hole eiketre i kulturlandskapet i kommunane Evje og Hornnes og Bygland. FAUN Naturforvaltning AS vil stå for arbeidet. Eik i kulturlandskapet med omkrets over 200 cm- og synlege hole eiketre med omkrets over 95 cm målt i brysthøgde er utvalt naturtype. Desse er beskytta gjennom eiga forskrift.

Hole eiketre vil bli registrert i Naturbasen til Miljødirektoratet.

Vil du vite meir om utvalt naturtypen hole eiketre kan du gå på: https://www.hule-eiker.no/

Har de kjennskap til grove eiketre kan de melde desse inn til skogbrukssjefane: