Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

ReguleringsplanRelaterte nyheter

Kart

18.01.17

Mindre endring av reguleringsplan for Bakken boligfelt, planID 200102 - Melding om vedtak

02.11.15

I møte 30. oktober, sak 72/15 vedtok Plan- og bygningsrådet mindre endring av reguleringsplan for Bakken boligfelt, med hjemmel i pbl. § 12-12, jf. §12-14.

Annonse reguleringsplanarbeid fv. 42 Hovland - Lislevatn

Reguleringsplanarbeid FV. 42 Hovland - Lislevatn

24.09.15

Statens vegvesen Region sør varsler oppstart av reguleringsplanarbeid på fv. 42 Hovland–Lislevatn, i Birkenes kommune og Evje- og Hornnes kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §3-7 og §12-8 annet ledd. Området skal detaljreguleres, jf. pbl §12-3.

Plankart Evjemoen Nord

Kunngjøring - Vedtak av Detaljregulering Evjemoen Nord, planID 201201

07.09.15

Kommunestyret vedtok i møte 03.09.2015, sak 63/15, detaljregulering Evjemoen nord, planID 201201.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner