Statens vegvesen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §12-3 tredje ledd, jamfør §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å utbedre fv. 42 fra Hovland til Myklebostad og fra Myklebostad til Lislevatn med gul midtstripe.
 
Statens vegvesen Region sør er forslagsstiller, og vi vil utarbeide forslag til detaljreguleringsplan. Eventuelle synspunkter, merknader og opplysninger av interesse for planarbeidet sendes skriftlig innen 30. oktober 2015 til:
 
Statens vegvesen Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
eller
Merk innspill og merknader med «Fv. 42 Hovland–Lislevatn».
 
Det inviteres til informasjons- og medvirkningsmøte i kommunestyresalen på Evje
onsdag 7. oktober kl. 18.00
.
 

Dokumenter

 
 
Annonse - Reguleringsplanarbeid Fv. 42 Hovland - Lislevatn.jpg