Kjell Hansen, rektor Evje ungdomsskole, er valgt ut til læreplangruppe Utdanningsvalg. I arbeidsgruppa representerer han skolefaglig kompetanse ungdomstrinn.

Arbeidet med utvikling av nye læreplaner vil foregå i perioden juni 2018 til januar 2019.
For mer informasjon om læreplangruppene: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangruppene/.

Kjell Hansen