Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. juli kl. 14:19

Har du vært i nærkontakt med person smittet av Covid19?

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen.

Les mer... clear

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

I Evje og Hornnes kommune er det fem ulike sorteringer av husholdningsavfall:

1 dunk for restavfall (sort, 140 l )
1 dunk for papir (grønn, 240 l)
1 dunk for matavfall (brun 140 l)
1 dunk for glass og metall (grønn, 140 l)
Plastretursekk (gjennomsiktig, 240 l)

Dunkene tømmes regelmessig i henhold til tømmekalender som kan finnes på kommunens og SMGs hjemmeside.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Gebyrregulativ drift 2020

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender renovasjon 2020
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger