Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

I Evje og Hornnes kommune er det fem ulike sorteringer av husholdningsavfall:

1 dunk for restavfall (sort, 140 l )
1 dunk for papir (grønn, 240 l)
1 dunk for matavfall (brun 140 l)
1 dunk for glass og metall (grønn, 140 l)
Plastretursekk (gjennomsiktig, 240 l)

Dunkene tømmes regelmessig i henhold til tømmekalender som kan finnes på kommunens og SMGs hjemmeside.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Gebyrregulativ drift 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender renovasjon 2021
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Ta kontakt med kommunen hvis avfallet ditt ikke blir tømt.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger