Tømmekalender

På nettsiden til Setesdal Miljø og Gjenvinning kan du enkelt sjekke tømmedatoene for din adresse og bestille gratis sms-varsling slik at du får en sms kvelden før avfallet blir hentet. Nettsiden inneholder også nyttig informasjon for kunder og abonnenter, og viktige driftsmeldinger som forsinkelser i innhenting og lignende blir også lagt ut der.

Dersom du ønsker å motta sms-varsling dagen før tømming, kan du bestille det her. Sms-tjenesten er gratis.

Tømmekalenderen er også tilgjengelig som app. Last ned "Min Renovasjon", søk opp kommunen og så er du i gang.

Tømmekalender for 2021

Private husholdninger

Det er innført et sorteringssystem med 4 dunker og 1 plastsekk for private husholdninger.

Abonnenter kan i stedet for dunk for matavfall inngå avtale om hjemmekompostering, og må da anskaffe spesialdunk til kompostering av matavfall.

Bioposer for matavfall og plastsekker kjøres ut til husholdningsabonnenter ved årsskiftet. Dersom du går tom for bioposer eller plastsekker kan du få utlevert dette på Servicekontoret på Evjemoen. Her kan du også få bistand til å velge passende abonnement og bestille dunker.

Hytterenovasjon

Hytte og fritidsboliger har egen renovasjonsordning med sortering. Hytterenovasjonsboder er plassert i tilknytning til hytteområdene og hytteeiere får utlevert kode til en bestemt renovasjonsbod.

Storavfall

Storavfall kan leveres direkte på Syrtveit avfallsplass. Sjekk tømmekalenderen for åpningstider, priser osv.

Næring

Næringsvirksomheter ordner selv med levering av avfall, enten gjennom renovatøren eller ved å levere direkte til avfallsplassen. Næringskunder har direkte kontakt med Veolia som utfører transport av avfall. Se også informasjon om elektronisk deklarering av farlig og/eller radioaktivt avfall.