Coop Norge lyser ut restmidler etter Hornnes Samvirkelag. Pengene skal gå til allmennyttige formål. Mer om bakgrunnen finner du her.

Lag og foreninger i kommunen kan søke, der prosjekter på Hornnes vil ha høyest prioritet.

Kommunestyret vil vedta endelig prioritering våren 2018, og sende sin begrunnelse til styret for Coop Norge, som vurderer hvem som får tildeling.
 

Søknadsfristen er 31.01.2018, og søknadsskjemaet finner du her (excel) og her (pdf).

Spørsmål kan rettes til enhetsleder for kultur Irene Falck Jensen på e-post: Irene.Falck.Jensen@e-h.kommune.no