Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, næringsmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Hele planen revideres hvert 4. år, mens handlingsdelen skal rulleres hvert år.

Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen.

Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2016 må tiltak være registrert i denne planen. Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 13. september 2015. Innspillet kan sendes til:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på epost til: post@e-h.kommune.no , Merk e-posten med "sak 15/364"

Spørsmål til rulleringen kan rettes til Irene Falck Jensen, telefon 37 93 23 27

Vedtatt kommunedelplan kan du lese HER (Handlingsdelen står på side 29 og 30 i dokumentet)