Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Hele planen revideres hvert 4.år, mens handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen.
 
Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2017 må tiltaket være registrert i denne planen. 
 
Spørsmål til rulleringen kan rettes til Irene F. Jensen, tlf: 95757577. Innspill kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på epost: post@e-h.kommune.no. Merk sak: Rullering av handlingsplan for idrett m.v.  Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 19. september 2016. 
 
Vedtatt kommunedelplan kan du lese her: Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2016-2019 (pdf-fil).