Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2018 må tiltaket være registrert i denne planen.
Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 1. september 2017.

Innspillet kan sendes til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
eller
post@e-h.kommune.no,

Merk sak: Rullering av handlingsplan for idrett m.v.

Spørsmål til rulleringen kan rette til Irene F. Jensen, tlf: 957 57 577

Vedtatt kommunedelplan kan du lese her: http://www.e-h.kommune.no/getfile.php/3714847.1622.cdrcpppbdr/3165_001.pdf (Handlingsdelen finner du fra side 29).