Frist for innspill er torsdag 31. oktober 2019

Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 31. oktober 2019 (merk kort frist).

Innspillet sendes til:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller på epost: post@e-h.kommune.no.

Merk sak: Rullering av handlingsplan for KIFF

Kontaktinformasjon

Spørsmål til rulleringen kan rettes til Maya Hjertholm, tlf: 992 47 307 og e-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no.