Rydderelva3-1_600x363.jpg
Elin F. Aanonsen, daglig leder i Amfibie Service AS, i sving med å fjerne krypsiv og diverse fra elva. Foto: Amfibie Service AS

Tradisjonelt har man fjernet krypsiv med lettere utstyr, hvor man først klipper krypsivet og tar det på land med amfibiefartøy, før man behandler elvebunnen med freseaggregat montert i front av båt.

Kommer tilbake innen tre år

Metoden medfører at krypsivet kommer tilbake innen ett til tre år etter at områdene er behandlet, alt etter bunn- og strømforhold, samt hvor vellykket behandlingen var. Man ønsker derfor å finne metoder hvor det tar litt lengre tid før krypsivet etablerer seg igjen.

Prøveområde på Hornnes

Evje og Hornnes kommune har inngått avtale med Indre Agder Transport, som igjen har engasjert underleverandør med sugemudringfartøy. Tanken er at om man også fjerner gjørma hvor røttene sitter, og kommer ned på elvegrusen, tar det forhåpentligvis lengre tid før krypsivet etablerer seg igjen. Man valgte vika nedenfor Dekkomsetningen på Hornnes som prøveområde, siden dette er et område hvor man planlegger å legge til rette for småbåthavn om man lykkes med å fjerne krypsiv og mudder.

Suger slam og krypsiv

7012-HP-3D-Drawing-New-Website-300x240.jpgPå bildet til høyre ser vi sugemudringfartøyet Versi-Dredge, som nå skal brukes til å renske et område av elva på Hornnes for krypsiv. Munnstykket suger slam og krypsiv, som spyles på land i en opp til 500 meter lang slange. Det skal lages et avvanningsbasseng på land, hvor partiklene skal sedimentere, før vannet renner tilbake i elva. Den var også i sving i Venneslafjorden i 2016. Foto: Bildet er et produktfoto hentet på nettsidene til IMS Dredges. 

Arbeidet startet opp uke 47, og vil pågå så lenge snø- og isforholdene tillater det.