De eldste barna i barnehagen, skolestarterne, skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Samarbeid om overgangene innebærer å legge til rette for møteplasser og hospitering for barn og personalet, synliggjøre fellesområder mellom barnehage og skole og utvikle tråder i læringsinnhold, progresjon og overlappende arbeidsmåter.

Handlingsplan for samarbeid om overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

Evje og Hornnes kommune som skoleeier har hovedansvar for samarbeidet og skal utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Handlingsplan for samarbeid om overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning er felles for alle barnehager og barneskoler i kommunen.

Handlingsplan samarbeid overgang barnehage til skole og SFO i Evje og Hornnes kommune 2019 - 2023