Overordnet samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune

Delavtale 1 Oppgave og ansvarsfordeling.

Delavtale 2  Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstibud for å sikre helhetlige og sammenhengende omsorgstjenester til pasienter med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester.

Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus.

Delavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter §3-5 tredje ledd.

Delavtale 5 (midlertidig) Om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.

Delavtale 6    Tilleggsavtale til delavtale 6  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for falglige nettverk og hospitering.

Delavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester.

Delavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. Tilleggsavtale til delavtale nr 9 - samarbeid om IKT løsninger lokalt.

 Delavtale 10 Samarbeid om forebygging.

 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner.

 Delavtale 12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer.

 Delavtale 13 Styringsdata og analyser. Avtale som regulerer samhandling rundt styringsinformasjon og analysearbeid knyttet til dette mellom komunene og sykehuset.