Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline18. mars kl. 14:33

Kan du hjelpe til dersom det blir behov for det? Vi søker frivillige!

Vi jobber nå med å sette sammen en oversikt over mennesker som kan hjelpe til som frivillige – dersom det blir nødvendig. Dette gjelder alle som kan tenke seg å bidra med en innsats, på flere ulike områder. For eksempel: 

Les mer... clear
error_outline13. mars kl. 13:55

Til hytteeiere i Evje og Hornnes kommune

Man kan ikke overnatte i fritidsbolig utenfor kommunen man bor i. 

Les mer... clear
error_outline13. mars kl. 12:03

Alle i karantene må melde fra

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen. Slik gjør du: 

Les mer... clear

Samleside om koronasituasjonen

For å redusere spredning av koronasmitte, har kommunen valgt å igangsette diverse tiltak. På denne siden finner du oppdatert informasjon om viruset, i tillegg til hvilke tiltak Evje og Hornnes kommune gjør for å prøve å redusere belastningen på utsatte tjenester og funksjoner, og for å skåne mennesker i risikogrupper, som ikke vil tåle en eventuell smitte like bra som andre. Vi oppfordrer alle til å ta nødvendige forholdsregler og følge nasjonale råd og anbefalinger. På helsenorge.no finner du alltid god og oppdatert informasjon, med svar på de fleste spørsmål.

Status i Evje og Hornnes kommune pr. 5.4.20

Publisert 17.3.20, oppdatert 5.4.20

Kommunen ber alle i karantene om å registrere seg.

En oppdatering vil bli lagt ut annenhver dag på status. Her inngår antall personer med bekreftet smitte, antall registrerte personer i karantene og hvor mange som har gått ut av karantene denne dagen.

For mer informasjon om hvordan du registrerer deg, se her.

Setter inn nye tiltak for å bekjempe smitte på helseinstitusjonene

Publisert 03.04.20.

Kommuneoverlegen har sendt ut følgende informasjon til pårørende til beboere på Evjeheimen, Hornnesheimen, og i Hovslagervegen bofellesskap. Her gir han blant annet informasjon om hva vi må tenke på om vi skal levere varer til noen av beboerne. 

Tilbud i barnehage, skole og skolefritidsordning

Publisert 13.03.20, oppdatert 31.03.20.

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Barnehager og skoler skal sørge for å gi et tilbud til utsatte barn og unge, og barn av foreldre /foresatte som er nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner. Foreldre/foresatte i målgruppen tar kontakt med leder (styrer/rektor) ved barnehage/skolen stil sine barn, for dialog om behov.

Svein Arne Haugen privat

Hold on – be strong

Publisert 27.03.20.

Vi går inn i den tredje uken med strenge tiltak, og de vil vare i alle fall to uker til. Trolig må vi leve med ulike restriksjoner i flere måneder fremover.

Logo Setesdal Miljø & Gjenvinning

Levering av avfall fra private

Publisert 25.3.20

Setesdal Miljø & Gjenvinning åpner igjen sine gjenvinningstasjoner for levering av avfall fra private. 

Stengte barnehager, skoler og voksenopplæring

Publisert 12.03.20, oppdatert 26.03.20.

12. mars 2020 kl. 18:00 stengte alle barnehager, skoler og voksenopplæring i Evje og Hornnes kommune. Dette tiltaket skulle i første omgang vare fram til og med 26. mars 2020 kl. 24:00. 24. mars 2020 ble det bestemt at stengingen skulle vare til og med 13. april 2020. Perioden kan bli forlenget. Foreldre og elever kan ta kontakt med sin skole dersom de har spørsmål vedrørende opplæringstilbud

Koronatelefon i Evje og Hornnes

Publisert 16.3.2020

Det er opprettet en koronatelefon i Evje og Hornnes kommune. Telefonen er bemannet av helsesykepleiere, og her kan du som innbygger komme med helserelaterte spørsmål i forhold til korona. 

Svein Arne Haugen privat

- En tid for vennlighet og omtanke

Det har nå gått en uke siden Regjeringen iverksatte kraftige tiltak. Det kraftigste tiltaket var å stenge skoler og barnehager. I dagene fremover vil vi kunne se hvor godt tiltakene virker. 

Alle i karantene må melde fra

Publisert 13.03.2020, oppdatert 15.03.20.

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen. Slik gjør du: 

Vær mest mulig hjemme!

Publisert 15.03.20.

Råd til foreldre om aktiviteter sammen med barn:

Alle bes nå om å være mest mulig hjemme, også barn. Målet er å redusere antall kontakter så mye som mulig. 

family-bonding-activity-3912428

Tips til foreldre og foresatte

Publisert 19.3.2020, oppdatert 25.3.2020

For mange er hverdagen nå snudd på hodet. Mange må nå sjonglere mellom jobb, små barn, og opplæring hjemme for skolebarn. Vi deler her noen tips og råd om hvordan få best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt. Du vil finne både generelle råd om hvordan legge opp dagen, og mer alderstilpassede råd. 

Jente som sitter foran datamaskin

Informasjon til barn og unge

Publisert 19.3.20, oppdatert 25.3.20.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon til barn og unge om korona, både om hva viruset er og hvor man kan få hjelp hvis man trenger det. 

Til deg som er bekymret for et barn

Publisert 20.03.20, oppdatert 24.03.20.

Når samfunnet stenger ned, mister barna våre kontakten med nettverket de har gjennom barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Mange har voksne hjemme som støtter og hjelper barn og unge gjennom denne tiden, men noen mangler den støtten. Hvis du har mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt hjemme, må dere følge med og ta kontakt med hjelpetjenestene.

Gjennomførte tiltak for å stoppe smitte i kommunen

Oppdatert 15.03.20, oppdatert 02.04.20.

Her finner du informasjon om de institusjonene og tjenestene som har stengt eller redusert tilbudet sitt, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. Mange av dem har også annen informasjon til publikum vedrørende situasjonen vi er i. Denne finner du her:

Ansatte på Joker Dåsnes sammen med helsesykepleier

Ordfører og helsesykepleier på butikkbesøk

Publisert 17.3.20

I dag var ordfører Svein Arne Haugen og helsesykepleier Line Tjørhom på besøk til Joker Dåsnes og Esso Hornnes. I morgen vil dagligvarebutikkene og bensinstasjonen på Evje få besøk.

Liggende bilde av ordfører i EH kommune

- Alle skal føle seg trygge på legekontoret

Publisert 17.3.2020

Evje legesenter opplevde i dag en svært beklagelig hendelse. En person tok seg urettmessig inn i legekontorets lokaler og opptrådte truende mot vårt personale.

Helsedirektoratets omfattende tiltak for å hindre spredning

Publisert 12.03.20

Her finner du informasjon om tiltakene regjeringen iverksatte torsdag 12. mars 2020, heriblandt avgjørelsen om å stenge barnehager og skoler, arrangementer og tilbud, føringer for reiser og adgangskontroll i helseinstitusjoner.

Informasjon vedrørende helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.20.

Pågående krisesituasjon medfører at helse- og omsorgstjenestene i kommunen må innrette seg annerledes. Livsnødvendige oppgaver må prioriteres og kan medføre reduserte tjenester til mange.

Kriseledelse er etablert

Publisert 12.03.20

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har kommunedirektøren, i samråd med ordfører, bestemt at det skal etableres kriseledelse i Evje og Hornnes kommune. 

infofilm korona skjermbilde

Informasjonsfilm til barn og unge om koronavirus

Publisert 11.03.20.

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Denne filmen er laget for målgruppen barn og unge. 

Varsling24

Evje og Hornnes kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.