Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline13. mars kl. 12:03

Er du i karantene?

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen. Slik gjør du: 

Les mer... clear

Samleside om koronasituasjonen

For å redusere spredning av koronasmitte, har kommunen valgt å igangsette diverse tiltak. På denne siden finner du oppdatert informasjon om viruset, i tillegg til hvilke tiltak Evje og Hornnes kommune gjør for å prøve å redusere belastningen på utsatte tjenester og funksjoner, og for å skåne mennesker i risikogrupper, som ikke vil tåle en eventuell smitte like bra som andre. Vi oppfordrer alle til å ta nødvendige forholdsregler og følge nasjonale råd og anbefalinger. På helsenorge.no finner du alltid god og oppdatert informasjon, med svar på de fleste spørsmål.

Kommunevåpen pluss luft rundt

Status i Evje og Hornnes kommune pr. 26.5.20

Publisert 17.3.20, oppdatert 26.5.20

Kommunen ber alle i karantene om å registrere seg.

En oppdatering vil bli lagt ut 1 gang pr. uke. Her inngår antall personer med bekreftet smitte, antall registrerte personer i karantene og hvor mange som har gått ut av karantene i løpet av de siste dagene.

For mer informasjon om hvordan du registrerer deg, se her.

Korona - tidsplan for endringer fom 070520

Tidsplan for gjenåpning av samfunnet

Publisert 12.05.20

Regjeringen la 7. mai fram planen for videre håndtering av koronasituasjonen og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene.
Les mer om det her. 

Svein Arne Haugen privat

Hygiene, avstand og testing

Publisert 08.05.20.

Når samfunnet åpnes stadig mer, blir vi desto mer avhengig av at alle har god håndhygiene, holder avstand til hverandre og aller viktigst – holder seg hjemme når de er syke. Samtidig skal vi teste stadig flere av dem som har feber, hoster eller er tungpustet.

Her kan du lese alle tekstene fra ordføreren til innbyggerne vedrørende koronasituasjonen.

Oddeskogen - inngang velkommen

Åpner barnehager og skoler

Publisert 12.03.20, oppdatert 27.05.20.

Barnehagene, barneskolene, SFO, ungdomsskolen og voksenopplæringen er nå åpnet igjen. Denne siden oppdateres kontinuerlig. 

Kommunevåpen pluss luft rundt

Testing for covid-19 i vår kommune

Publisert 07.05.20.

Evje og Hornnes kommune har siden koronapandemien startet, fulgt Folkehelseinstituttet sine retningslinjer vedrørende testing av personer med mistenkt smitte. Det er daglig gjort nøye vurderinger av hvem som skal testes, og faktiske tester er utført etter alle retningslinjer. 

Foto: Folkehelseinstituttet

Ønsker at alle laster ned appen Smittestopp

Publisert 05.05.20.

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å laste ned appen Smittestopp på mobilen sin. Hovedfunksjonen til appen er å melde fra til personer som har vært i nærkontakt med noen som får påvist koronasmitte. Her finner du informasjon om appen. 

Gjennomførte tiltak for å stoppe smitte i kommunen

Oppdatert 15.03.20, oppdatert 25.05.20.

Her finner du informasjon om de institusjonene og tjenestene som har stengt eller redusert tilbudet sitt, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. Mange av dem har også annen informasjon til publikum vedrørende situasjonen vi er i. Denne finner du her:

Koronatelefon

Publisert 16.03.20, oppdatert 07.05.20.

Koronatelefonen i Evje og Hornnes kommune er bemannet av helsesykepleiere, og her kan du som innbygger komme med helserelaterte spørsmål i forhold til korona og om hvorvidt du burde testes for sykdommen. 

Er du i karantene?

Publisert 13.03.2020, oppdatert 08.04.20.

Alle som er i karantene i henhold til de nasjonale retningslinjene må melde fra til kommunen. Slik gjør du: 

Vær mest mulig hjemme!

Publisert 15.03.20.

Råd til foreldre om aktiviteter sammen med barn:

Alle bes nå om å være mest mulig hjemme, også barn. Målet er å redusere antall kontakter så mye som mulig. 

Setter inn nye tiltak for å bekjempe smitte på helseinstitusjonene

Publisert 03.04.20.

Kommuneoverlegen har sendt ut følgende informasjon til pårørende til beboere på Evjeheimen, Hornnesheimen, og i Hovslagervegen bofellesskap. Her gir han blant annet informasjon om hva vi må tenke på om vi skal levere varer til noen av beboerne. 

family-bonding-activity-3912428

Tips til foreldre og foresatte

Publisert 19.3.2020, oppdatert 25.3.2020

For mange er hverdagen nå snudd på hodet. Mange må nå sjonglere mellom jobb, små barn, og opplæring hjemme for skolebarn. Vi deler her noen tips og råd om hvordan få best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt. Du vil finne både generelle råd om hvordan legge opp dagen, og mer alderstilpassede råd. 

Jente som sitter foran datamaskin

Informasjon til barn og unge

Publisert 19.3.20, oppdatert 15.4.20.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon til barn og unge om korona, både om hva viruset er og hvor man kan få hjelp hvis man trenger det. 

Til deg som er bekymret for et barn

Publisert 20.03.20, oppdatert 24.03.20.

Når samfunnet stenger ned, mister barna våre kontakten med nettverket de har gjennom barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Mange har voksne hjemme som støtter og hjelper barn og unge gjennom denne tiden, men noen mangler den støtten. Hvis du har mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt hjemme, må dere følge med og ta kontakt med hjelpetjenestene.

Ansatte på Joker Dåsnes sammen med helsesykepleier

Ordfører og helsesykepleier på butikkbesøk

Publisert 17.3.20

I dag var ordfører Svein Arne Haugen og helsesykepleier Line Tjørhom på besøk til Joker Dåsnes og Esso Hornnes. I morgen vil dagligvarebutikkene og bensinstasjonen på Evje få besøk.

Liggende bilde av ordfører i EH kommune

- Alle skal føle seg trygge på legekontoret

Publisert 17.3.2020

Evje legesenter opplevde i dag en svært beklagelig hendelse. En person tok seg urettmessig inn i legekontorets lokaler og opptrådte truende mot vårt personale.

Til hytteeiere i Evje og Hornnes kommune

Publisert 13.03.20, oppdatert 20.04.20.

Hytteforbudet, som ble innført av regjeringen 19. mars 2020, ble opphevet mandag 20. april 2020. Det er altså ikke lenger gjeldende. 

Stenging av campingplasser 3. april-13. april 2020

Publisert 03.04.20, oppdatert 14.04.20

Kommuneoverlegen har i et hastevedtak besluttet at alle campingplasser i Evje og Hornnes kommune holdes stengt i perioden 3.-13. april 2020. Har du spørsmål om tiden etter dette, kontakt campingplassen direkte.

Informasjon vedrørende helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.20.

Pågående krisesituasjon medfører at helse- og omsorgstjenestene i kommunen må innrette seg annerledes. Livsnødvendige oppgaver må prioriteres og kan medføre reduserte tjenester til mange.

Kriseledelse er etablert

Publisert 12.03.20

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har kommunedirektøren, i samråd med ordfører, bestemt at det skal etableres kriseledelse i Evje og Hornnes kommune. 

infofilm korona skjermbilde

Informasjonsfilm til barn og unge om koronavirus

Publisert 11.03.20.

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Denne filmen er laget for målgruppen barn og unge. 

Varsling24

Evje og Hornnes kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.