Styrer, råd og utvalg

Her kan du se en oversikt over sammensetning av nemder, styrer, råd og utvalg, representanter/utsendinger mv. for perioden 2019-2023 i Evje og Hornnes kommune 
(PDF-fil, oppdatert 21.01.2021): Styre-råd-utvalg 2019-2023 - samla oversikt.pdf

Kalender til politiske møter og oversikt over representanter

innsynsmodulen (åpnes i eget vindu) kan du søke opp medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, plan- og bygningsrådet og levekårsutvalget. Du finner også møtekalender til de politiske utvalgene.