Et leseombud er kort fortalt en person som leser høyt for andre, som ikke kan lese selv. Men det å være et leseombud er også så mye mer. Du er en historieforteller og gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som tar tilhøreren ut i verden.

Onsdag 16. september skal det være samling for leseombud (og de som kan være interessert i å bli det) på Evje. Samlingen finner sted på Majorstuen (Peisestua) på Evjemoen (i den tidligere militærleiren). http://www.major-stuen.no/beliggenhet.htm

Program for dagen:
 9:30 - 10:00      Kaffe/te
10:00 - 11:30     Velkommen og så tar Veronica over
11:30 - 12:30     Lunsj
12:30 - 15:00     Veronica leder

Det er Veronica Salinas fra Leser søker bok ( http://lesesokerbok.no ) som har ansvar for det faglige innholdet. Veronica er et fyrverkeri av en dame som et er stor stas å få til Aust Agder igjen.

Har du spørsmål eller er det noe du lurer på, så ta kontakt med Mari Senumstad Hauge på mari@aabk.no eller på 37 01 76 84.

Påmelding til post@austagderfk.no innen 4. september.
Her må du oppgi navn og hvilket bibliotek du (eventuelt) er tilknyttet. Du må også skrive at du ønsker å delta på Evje.
Oppgi også eventuelle allergier i forhold til lunsj som serveres.